B.P. Products & Supply Co., Ltd.

กลุ่มสินค้า

Promotion

ตัวอย่างการติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศพร้อมฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

ลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

 

ลักษณะของลูกหมุนระบายอากาศ

   สภาพอากาศและอุณหภูมิ ที่เหมาะสมภายในอาคาร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ช่วยให้การทำงาน หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอากาศเย็นหรือร้อนเกินไป จะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้คุณภาพของงานลดลง จึงเกิดเทคโนโลยีมากมาย ในการทำความเย็นหรือความร้อน เพื่อปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการทำงาน

   สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น ฝนตกในหน้าฝนเป็นปริมาณมาก และอากาศร้อนตลอดทั้งปี ทำให้อุตสาหกรรมผลิตเครื่องทำความเย็น (Air Conditioner) เกิดขึ้นและได้รับความนิยมแพร่หลายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม อุณหภูมิในเวลาเที่ยงวันอาจขึ้นไปถึง 45 องศาเซลเซียส และถึงแม้ว่าไม่ใช่ช่วงฤดูร้อน แต่อุณหภูมิในช่วงเที่ยงอาจสูงถึง 39-41 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าร้อนมาก ทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานลดต่ำลง หรืออาจสร้างความเสียหายให้กับสินค้าในบางธุรกิจ ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่ จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องทำความเย็น แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นมาก เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจ

   ดังนั้น แนวคิดของการระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจึงเป็น จุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ ลูกหมุนระบายอากาศ (Roof Ventilator) โดยเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นสำหรับแก้ปัญหาข้างต้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการนำไปติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน, โกดังสินค้าขนาดใหญ่และ อาคารสถานที่ต่าง ๆ หรือแม้แต่ตามบ้านเรือน

ประเภทของลูกหมุนระบายอากาศ

   ครรชิต เหลียงไพบูลย์ จาก Material Supply International Co., Ltd. ได้ให้ข้อมูลหลักการระบายความร้อน ของ Roof Ventilator ไว้ใน “วารสารประสิทธิภาพพลังงานฉบับที่ 53” ไว้อย่างน่าสนใจและแบ่งประเภทของลูกหมุนระบายอากาศ ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. ลูกหมุนระบายอากาศ ที่ใช้ไฟฟ้าและมอเตอร์ขับเคลื่อนลักษณะเป็นการติดพัดลมดูดอากาศบนหลังคาเพื่อดูดเอาอากาศภายในตัวอาคารออก สามารถควบคุมอัตราการดูดอากาศออกได้คงที่ตามความต้องการ ซึ่งการออกแบบส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการระบายสารเคมี ฝุ่นละออง กลิ่นและความร้อนในอาคาร
 2. ลูกหมุนระบายอากาศ ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน ลูกหมุนประเภทนี้เมื่อมีอากาศพัดผ่านบนหลังคาหรืออากาศร้อนใต้หลังคาลอยตัวสูงขึ้น จะทำให้เกิดการหมุนของลูกหมุน ซึ่งแรงหมุนดังกล่าวจะดูดอากาศใต้หลังคาออกโดยอัตราการดูดอากาศขึ้นอยู่กับความเร็วของการหมุนและขนาดของตัวลูกหมุนเอง

 1. ลูกหมุนระบายอากาศระบบบูชซุปเปอร์ลีน
  • คุณสมบัติพิเศษของลูกหมุนระบายอากาศระบบบูชซุปเปอร์ลีน
   ทนความร้อนได้สูงถึง 150 องศาเซลเซียส
   ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
   รับประทานการใช้งาน 2 ปี
   รับประกันการหมุนในส่วนของระบบบูชเท่านั้น ไม่รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกหมุน
 2. ลูกหมุนระบายอากาศระบบลูกปืน
 3.    ลูกหมุนระบายอากาศระบบลูกปืน เป็นการคิดค้น และพัฒนาลูกหมุนระบบลูกปืนระบบเดิมให้ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพร่วมกับกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานที่ยาวนาน

     ลูกหมุนระบบลูกปืน ทำงานได้ดี แม้แรงลมจะเบาไม่ต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมชิ้นส่วน ทำให้ไม่เกิดเสียงดังตลอดอายุการใช้งาน

ส่วนประกอบของลูกหมุนระบายอากาศระบบลูกปืน
คุณสมบัติพิเศษของลูกหมุนระบายอากาศระบบลูกปืน
 1. ผลิตมาจากวัตถุดิบ ATF
 2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม
 3. ทนความร้อนได้สูงถึง 150 องศาเซลเซียส
 4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
 5. รับประกันลูกหมุนตลอดอายุการใช้งาน
 6. ไม่มีเสียงรบกวนตลอดอายุการใช้งาน
 7. **รับประกันการหมุนในส่วนของตลับลูกปืนเท่านั้น ไม่รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกหมุน**

คุณสมบัติพิเศษของลูกหมุนระบายอากาศระบบลูกปืน

   ลูกหมุนระบายอากาศ B.P. ระบบลูกปืน รุ่นใหม่ เป็นวิวัฒนาการการพัฒนาลูกหมุนระบายอากาศในแบบเดิมๆ ด้วยการประยุกต์และออกแบบลูกหมุนระบายอากาศด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ถูกหลักการทางอากาศพลศาสตร์ด้วย การเพิ่มพื้นที่ในการระบายอากาศโดยอาศัยพลังงานลมเป็นตัวขับเคลื่อน อีกทั้งยังช่วยลดแรงเสียดทานในขณะทำงาน ช่วยลดความร้อนลดกลิ่นสารเคมี รวมทั้งยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดและระบายอากาศจากภายในอาคารหรือโรงงานสู่ภายนอกได้ดียิ่งขึ้นทำงานได้ดี แม้แรงลมจะเบา ไม่ต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิติที่ดีมีคุณภาพ ทำให้ไม่เกิดเสียงดังรบกวน

ลักษณะเด่นของลูกหมุนระบายอากาศ B.P.

 1. มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยถูกหลักการอากาศพลศาสตร์
 2. โดดเด่นด้วยแท่นรับตลับลูกปืนอลูมิเนียมด้านบนและล่าง
 3. ระบบลูกปืนที่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความคล่องตัวสูงและทนทาน
 4. ขนาดของฝาบนที่กว้างขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลเข้าไปภายใน
 5. ฝาบนยึดติดกับซี่ใบพัดด้วยหมุดอลูมิเนียม ด้านล่างยึดซี่ใบพัดเข้ากับขอบฐานด้วยรีเวทอลูมิเนียมหรือสเตนเลส เพื่อความแน่นหนา
ส่วนประกอบของลูกหมุนระบายอากาศ

   ลูกหมุนระบายอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. ตัวลูกหมุน

   เป็นส่วนสำหรับดูดหรือระบายความร้อนภายใน ออกสู่ภายนอกอาคารหรือโรงงาน ทำงานโดยอาศัยพลังงานลมเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวลูกหมุนทำงาน ช่วยให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ส่วนประกอบของลูกหมุนระบายอากาศ B.P. ระบบลูกปืนรุ่นใหม่

ชนิดของตัวลูกหมุนระบายอากาศ B.P.

สามารถแบ่งชนิดของตัวลูกหมุนระบายอากาศออกเป็นแบบต่างๆ ตามวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ดังนี้

 1. ลูกหมุนระบายอากาศ B.P. ขนาด 24 นิ้ว ระบบลูกปืน ชนิดอลูมิเนียม
 2. คุณสมบัติพิเศษของลูกหมุนระบายอากาศ B.P. ขนาด 24 นิ้ว ระบบลูกปืน ชนิดอลูมิเนียม

     ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

     ไม่มีเสียงดังรบกวน

     ลูกหมุนทำงานได้ดีแม้ในสภาวะแรงลมอ่อน

     การเอียงของขาขอบใบพัดเล็กน้อย ทำให้อากาศสามารถเข้าไปในอาคาร หรือโรงงานได้มากขึ้น และยังมีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของตัวลูกหมุนอีกด้วย

     ด้วยการออกแบบขาขอบฐานลูกหมุน (ล่าง) ให้อยู่ในแนวตั้ง จะช่วยระบายความร้อนหรือความชื้นจากภายในตัวอาคาร หรือโรงงานสู่ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

     ป้องกันการหลุดของซี่ใบพัด ด้วยการยึดซี่ใบพัดด้านบนเข้ากับฝาบนด้วยหมุดอลูมิเนียมและยึดซี่ใบพัดด้านล่างเข้ากับขอบใบพัดลูกหมุนด้วยรีเวทอลูมิเนียม หรือสเตนเลส

  ชนิดของตัวลูกหมุนระบายอากาศ B.P.

 3. ลูกหมุนระบายอากาศ B.P. ขนาด 27 นิ้ว ระบบลูกปืน ชนิดสเตนเลส
 4. คุณสมบัติพิเศษของลูกหมุนระบายอากาศ B.P. ขนาด 27 นิ้ว ระบบลูกปืน ชนิดสเตนเลส

     ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

     ไม่มีเสียงดังรบกวน

     ลูกหมุนทำงานได้ดีแม้ในสภาวะแรงลมอ่อน

     ลักษณะการเอียง 45 องศาของขาขอบใบพัดลูกหมุน ทำให้การไหลเวียนอากาศจากภายในสู่ภายนอกทำงานได้สะดวกขึ้น

     ด้วยการออกแบบขาขอบฐานลูกหมุน (ล่าง) ให้อยู่ในแนวตั้ง จะช่วยระบายความร้อนหรือความชื้นจากภายในตัวอาคาร หรือโรงงานสู่ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

     ป้องกันการหลุดของซี่ใบพัด ด้วยการยึดซี่ใบพัดด้านบนเข้ากับฝาบนด้วยหมุดอลูมิเนียมและยึดซี่ใบพัดด้านล่างเข้ากับขอบใบพัดลูกหมุนด้วยรีเวทอลูมิเนียม หรือสเตนเลส

  ชนิดของตัวลูกหมุนระบายอากาศ B.P.

 5. ลูกหมุนระบายอากาศ B.P. ขนาด 27 นิ้ว ระบบลูกปืน ชนิดอลูมิเนียมผสม
 6. คุณสมบัติพิเศษของลูกหมุนระบายอากาศ B.P. ขนาด 27 นิ้ว ระบบลูกปืน ชนิดอลูมิเนียมผสม

     ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

     ไม่มีเสียงดังรบกวน

     ลูกหมุนทำงานได้ดีแม้ในสภาวะแรงลมอ่อน

     ลักษณะการเอียง 45 องศาของขาขอบใบพัดลูกหมุน ทำให้การไหลเวียนอากาศจากภายในสู่ภายนอกทำงานได้สะดวกขึ้น

     ด้วยการออกแบบขาขอบฐานลูกหมุน (ล่าง) ให้อยู่ในแนวตั้ง จะช่วยระบายความร้อนหรือความชื้นจากภายในตัวอาคาร หรือโรงงานสู่ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

     ป้องกันการหลุดของซี่ใบพัด ด้วยการยึดซี่ใบพัดด้านบนเข้ากับฝาบนด้วยหมุดอลูมิเนียมและยึดซี่ใบพัดด้านล่างเข้ากับขอบใบพัดลูกหมุนด้วยรีเวทอลูมิเนียม หรือสเตนเลส

การรับประกัน

 1. รับประกันไม่มีเสียงดังรบกวน เป็นระยะเวลา 2 ปี
 2. รับประกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 2 ปี

ตัวอย่างรูปภาพลูกหมุนระบายอากาศ บี.พี.

ประเภทของลูกหมุน แบ่งออกเป็น 4 แบบ

ขนาดของลูกหมุน

ขนาดของลูกหมุน

ฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

   ฐานลูกหมุนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการติดตั้งลูกหมุนเข้ากับหลังคาที่ต้องการติดตั้ง

ฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

   สภาพอากาศและอุณหภูมิของโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีความร้อนเพิ่มมากขึ้น ฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาสและลูกหมุนระบายอากาศ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนนิยมใช้ในการระบายอากาศร้อนและความชื้นในอาคาร บ้านเรือน พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ให้ความร้อน โดยอาศัยพลังงานลมธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมในการให้ความเย็นภายในอาคาร

   ด้วยความชำนาญในงานด้านไฟเบอร์กลาสที่ยาวนาน ทำให้บริษัท บี.พี. โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และบริการติดตั้ง ฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาสและลูกหมุนระบายอากาศ ซึ่งฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส บี.พี. ออกแบบให้สามารถติดตั้งให้เข้ากับลูกหมุนระบายอากาศและหลังคาที่จะทำการติดตั้งได้อย่างลงตัว โดยคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการผลิตฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส ให้มีความทนทาน คงทนต่อทุกสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ป้องกันรังสียูวี ไม่เป็นสนิม สามารถผลิตได้ทุกรูปแบบ ทุกสีสัน ทุกขนาด ความยาว องศา ตามความต้องการของลูกค้า

บี.พี. พร้อมให้คำแนะนำ และบริการติดตั้ง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

   ฐานลูกหมุนที่นิยมใช้กันมาก คือ ฐานขนาดมาตรฐาน 1.50 เมตร ฐานขนาดพิเศษความยาวที่ 1.80 เมตร และ 2.10 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบและผลิตสินค้าให้สามารถติดตั้งบนหลังคาเดิมได้

รูปแบบฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาสแบบต่าง ๆ

การรับประกัน

Close