B.P. Products & Supply Co., Ltd.

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

สังคมรอบข้างเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา

เราคือหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ชาว บี.พี.ร่วมใจมอบถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร ให้แก่โรงเรียนรางมะเดื่อ ใช้บรรจุน้ำสำรอง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนและปัญหาภัยแล้ง

 

Close