B.P. Products & Supply Co., Ltd.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บี.พี.โปรดักส์แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท บี.พี.โปรดักส์

แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และองค์กร
รวมถึงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่าย หลังคาโปร่งแสง ไฟเบอร์กลาส ,ลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส รวมถึงงานบริการติดตั้งและกันรัวซึม

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี เราจึงเป็นผู้เชียวชาญในการผลิตที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพของสินค้าที่คุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และโดดเด่นด้วยความสามารถในการผลิตหลังคาโปร่งแสงได้ทุกรูปแบบลอนมีระดับความสว่างตามความต้องการ ผ่านการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ รวมถึงการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการตามมาตรฐาน ASTM, TIS 612-2549, BS 4154 : Part1 : 1985 และ JIS A 5701 - 1995

มาตรฐานการตรวจสอบ

ASTM (American Society for Testing and Materials)

JIS (Japanese Industrial Standard)

TIS (Thai Industrial Standard)

พิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตจนสิ้นสุดกระบวนการก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีอายุการใช้งานทียาวนานคงทนต่อทุกสภาพอากาศ สามารถรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะผลิตและให้คําปรึกษาข้อมูลทางเทคนิคงานหลังคาไฟเบอร์กลาสในทุกรูปแบบ แม้ในงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนงานศิลปะ งานประดับตกแต่งงานก่อสร้าง งานสวน ลูกหมุนระบายอากาศ และงานกันรั่วซึมรวมถึงการซ่อมบํารุงทั้งในและนอกสถานที่โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008(Certificate No.4799)

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นการบริการที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง ผลิตสินค้าได้มาตรฐานและความปลอดภัยระดับสากล

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า
 • ไม่หยุดนิ่งในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนา
 • มุ่งสู่ความสำเร็จในการมีมาตรฐานการบริหาร, คุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล
 • รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมรอบข้าง
 • พัฒนาปรับปรุงความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมขององค์กร

 • การบริการ
 • ความเป็นมืออาชีพ
 • ทีมเวิร์ค
 • ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา
 • มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

อดีตสู่อนาคต

 • ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านการผลิตสินค้าเกี่ยวกับไฟเบอร์กลาสเสริมแรงด้วยมือมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523
 • ก่อตั้งบริษัท บี.พี. โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2540 เพื่อตอกย้ำถึงการเตรียม ความพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพการผลิตเข้าสู่มาตรฐานของนานาชาติ
 • กันยายน 2547, นำเข้าและติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเพื่อทำการผลิตแผ่นหลังคาโปร่งแสง ตัวเครื่องจักรมีความยาวทั้งสิ้น 65 เมตร
 • ด้วยความยาวพิเศษของเครื่องจักร ทำให้สามารถผลิตแผ่นหลังคาได้อย่างไม่จำกัดความยาว และเพิ่มกระบวนการของการอบเรซิ่นให้นานเพียงพอ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความแข็งแรงทนทาน และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • กระบวนการผลิตยึดถือตามมาตรฐานอังกฤษ BS 4154:1985
 • ตุลาคม 2547, บริษัท บี.พี.ฯ ได้ก่อตั้ง บริษัท สเปซ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมงานด้านการขายและการตลาด พร้อมยกระดับคุณภาพบริการให้กับลูกค้าเป้าหมายสู่ระดับสูงสุด
 • เมษายน 2548 บริษัท บี.พี.ฯ ได้เริ่มต้นการส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ คือ ประเทศมาเลเซีย, จีน และ อินโดนีเซีย เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก
 • สิงหาคม 2548, บริษัท บี.พี.ฯ ได้นำเข้าและติดตั้งเครื่องจักรเครื่องที่สองซึ่งออกแบบจากแนวคิดและความ ต้องการที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตหลังคาโปร่งแสง, รางน้ำฝน, ท่อระบายน้ำ และสินค้าไฟเบอร์กลาสรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 • มิถุนายน 2549, บริษัท บี.พี.ฯ ได้เปิดร้าน B.P. สาขา 2 ที่ ถ. เพชรเกษม เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของ บริษัทฯและเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • กรกฎาคม 2549, บริษัท บี.พี.ฯ แต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายประจำเขตภาคเหนือขึ้นที่ จ.ลำพูน เพื่อทำหน้าที่แสดงและจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยรับผิดชอบดูแลครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด
 • ปี 2551 แต่งตั้งพันธมิตรทางการค้า SPACE (Asia) Sdn Bhd, Malaysia สําหรับตลาดต่างประเทศ

Close